«Aquí els deixo el meu retrat, pa ‘que em tinguin present,

cada dia i les nits, que de vostès jo em absent. «

Frida Kahlo

Aquí us deixem els nostres retrats

     El projecte «Aquí us deixem nostres retrats» neix de l’idea d’obrir davant un grup d’artistes un atractiu comú; en aquest cas plantegem l’autorretrat com a concepte de l’identitat que el o la creadora sempre té (conscient o inconscientment) present al seu treball. Entenem que tota pinzellada sobre la tela pot comportar ja un intent de retrarse un/una mateix, sigui aquest un paisatge, una natura morta, una marina, un retrat i fins i tot un abstracte. Però a causa de la diversitat d’artistes i estils pictòrics vam creure que era necessari establir el caràcter més clàssic de com s’entén l’autoretrat, així podia servir de nexe i homogeneïtat de la mostra. Vam proposar que l’autorretrat fos actual i per tant cada artista tingués l’oportunitat de pintar-ho per a l’exposició convidant a un ofrecimento de si mateix / a pel que fa als / les altres establint un diàleg comú amb el públic.

 Així hem convocats a 15/20 artistes a participar amb una obra. En aquest cas no hem fet cap selecció prèvia; per això. aquesta col·lectiva ofereix pintures i dibuixos de persones de diferents nacionalitats i edats i amb diversos estils, i tècniques.

El fet de proporcionar autorretrats actuals fa que molts d’ells encara no estiguin pintats, de manera que les obres que presentem són, majoritàriament, només una aproximació d’estil i tècnica del que s’exposarà a la mostra.